Akvareller på fåglar

Uppskrämda 2017
50x70cm 3500SEK

Promenaden 2016

50x70 cm SÅLD

Fröexplosion 2014

50x70cm  såld

Finns i vassen 2015

50x70cm  3900SEK

Skrämda 2017

50x70cm 3500SEK

Den olydiga.   Stora Karlsö 2014

50x70cm privat

Strandskata 2013

50x70cm  såld

Kärlek på stranden 2009

50x70cm  såld

Skator på sten 2009

50x70 cm gåva till

Konstmuseum i Reykjavik

Flygning i rosa 2017
50x70cm  3500SEK

Inflygning 2015

70x100 stor tavla SÅLD

Blåmesar i rönn 2015

50x70cm  såld

Tre vänner  2013

50x70cm såld

Tjattrande strandskator 2015

50x70cm  SÅLD

Sillgrisslor Stora Karlsö 2014

50x70cm privat

Ensam 2013 (strandpipare)

50x70cm såld

Skata i gryning 2013

50x70cm såld

Äppeltjuvarna 2013

50x70 cm 3200SEK

Vid strandkanten 2017
50x70 cm  3500SEK

Aprilväder 2015

50x70cm 3200SEK

Det blir en kall vinter 2014

50x70cm SÅLD

Domherren 2017

40x50 cm  2900SEK

Flykt i skymning 2015

50x70cm SÅLD

Häckande Tordmule StoraKarlsö 2014

50x70cm privat

Samlad Flykt (skärfläckor) 2012

70x100 stor tavla såld

No boundaries / Utan gränser 2011

50x70cm  såld

Tillbaka till stranden 2008

50x70cm privat